Torsten Meyer
Homepage
smrarw4.gif (861 bytes) Fysik og matematik

Fysik og matematik

Paradokser og paradigmer

"Paradokser og paradigmer" var mit bidrag til studiekredsen på Nørre Gymnasium:
"Fysik for hvem som helst", nov. 2005

Paradoxes and paradigms

Selected parts in English
- for the time being concerning paradoxes in The Special Theory of Relativity

Fraktaler og kaos

"Fraktaler og kaos" var mit bidrag til studiekreds på Nørre Gymnasium:
"Matematik for hvem som helst", oktober 2007

Matematikkens spilleregler og ufuldstændighed

"Matematikkens spilleregler og ufuldstændighed" var mit bidrag til studiekredsen på Nørre Gymnasium:
"Matematik for hvem som helst", sep.-okt. 2008

Fysikemner

Forskellige emner anvendt i undervisningen i gymnasiet.

Notes for IB Physics 2007-09

Notes for Physics High Level (HL) and Standard Level (SL) at Nørre G 2007-09.

Notes for IB Theory of Knowledge 2008-09

Notes for TOK at Nørre G 2008-09.

Dynamisk systembeskrivelse

"Dyamisk systembeskrivelse"  - et projekt fra august 1982, brugt som introduktion til integral- og differentialregning  i matematik for i gymnasiet mF-grenen under en forsøgsordning.

Probability distribution of first significant digit

Given a list of numbers from data extracted from a "real life source". What is the probability of the first significant digit to be '1', '2', ... ,'9'? The answer depends on the data chosen, but surprisingly the probability distribution is in many cases not even - as many would expect - but following a specific logartihmic distribution.

Ren versus tempereret stemning

Den rene tonale stemning er velklingende for vores øre, men det er umuligt at konstruere et 12-tone system i hvilket alle intervaller i alle tonearter er rene. Man må gå på kompromis, og det sker ved at konstruere den tempererede eller ligesvævende stemning. Noter og en lydoptagelse giver et overblik over problemstillingen.

21-05-2017