> Paradokser og paradigmer > Formelle paradokser Udskriv denne side
     
Paradokser og
paradigmer

Hvad er et paradoks?

Paradokser
i fysik

Hvor ved vi
det fra?

         
Se også:
Index og søg
Udskriv siden
         

Hvad er et
paradoks? (1)

Eksempler på formelle paradokser

 

Escher - Klik for stor udg.

 

    1 kat har 4 ben
+ Ingen el. 0 kat har 3 ben
=   1 kat har 7 ben

 

 

    2 m =   2000 mm  
x   ½ m =     500 mm  
=   1  m =   1.000.000 mm  

 

 

For alle a og b gælder:

    a = b

a2 = a b

a2  - b2 = a b - b2

(a+b)(a-b) = (a-b) b

a + b = b

 

Med a = b = 1 fås:

1 = 1 2 = 1

 

 

To fædre og to sønner rejser sig og forlader et fysik-lokale. Dermed er antallet af mennesker her mindsket med - tre!

 

Fra "Erasmus Montanus", Ludvig Holberg, akt 2, scene 1:

    Montanus:   ... Morlille, jeg vil giøre jer til en Steen.  
    Nille:   Ja Snak, det er end meere konstigt.  
    Montanus:   Nu skal I faa det at høre. En Steen kand ikke flyve  
    Nille:   Ney det er vist nok, undtagen man kaster den.
 
    Montanus:   I kand ikke flyve.  
    Nille:   Det er og sant.  
    Montanus:   Ergo, er Morlille en Steen?  

http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/erasmus.dkl/index.htm

(latin: "argumentum non distributio medii" eller engelsk: "fallacy of the undistributed middle")

Nille græder, men Erasmus Montanus prøver at gøre det godt igen:

MONTANUS. Hvorfor græder Moorlille?
NILLE. Ach jeg er saa bange, at jeg blir til Steen, mine Been begynder alt at blive kolde.
MONTANUS. Gif jer tilfreds Morlille, jeg skal strax giøre jer til Menniske igien. En Steen kand ikke tænke eller tale.
NILLE. Det er sandt. Jeg veed ikke om hun kand tænke, men tale kand hun ikke.
MONTANUS. Morlille kand tale.
NILLE. Ja Gud skee Lof, som en stakkels Bonde-Kone kand jeg tale.
MONTANUS. Got. Ergo er Morlille ingen Steen.

-----

Hvad er et paradoks? Disse eksempler repræsenterer det der ser ud til at være rigtigt, men dog er forkert; - eller det der ser ud til at være forkert, men dog er rigtigt.

Kan paradokserne opløses ?

Se videre: Hvad er et paradoks? (2)

Opdateret 9-08-2009 , TM

 
Sidens top